CSR Strategy

 

CSR Strategy to program doradztwa z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego (wobec ludzi i środowiska).

 

 

 

 

W skład CSR Strategy wchodzą: