Skills

 

 

Skills to część HR Strategy.

Pod tym hasłem kryją się umiejętności, które rozumiemy jako kompetencje. Nie wystarczy bowiem wiedzieć i umieć tę wiedzę wykorzystać. Trzeba też chcieć to zrobić na jak najwyższym poziomie.

 

 

W ramach rozwoju kompetencji pracowników oferujemy m.in.:

Oferujemy także badanie poziomu kompetencji oraz badanie luk kompetencyjnych (potrzeb szkoleniowych).

Wykonujemy rekrutację i selekcję oraz ocenę okresową pracowników.

Przeprowadzamy Assessment Center, Development Center, Ocenę 360 st., testy kompetencyjne, socjometrię i inne badania (także typu tajemniczy klient).