Strategia Kompetencyjna

Instytut Wolnej Myśli oferuje wszystkim firmom i organizacjom wyjątkowy produkt, niezbędny na drodze do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej, jakim jest Strategia Kompetencyjna.

 

Strategia Kompetencyjna opiera się audycie kompetencyjnym, identyfikacji luk kompetencyjnych oraz zastosowaniu innowacyjnych narzędzi rozwojowych, dostosowanych ściśle do potrzeb Twoich pracowników i celów Twojej organizacji.

W obecnych czasach nie da się osiągnąć trwałej przewagi konkurencyjnej bez czynnika ludzkiego. Siłą Twojej firmy są ludzie. Im bardziej będą kompetentni, tym większy osiągniesz sukces.

Wyróżnikiem Twojej organizacji są jej kompetencje. Klienci wybierają firmy oferujące wysoką jakość obsługi.

Wybierz Strategię Kompetencyjną!

 

Kompetencje kluczem do sukcesu Twojej organizacji

Mówiąc o kompetencjach mamy na myśli przede wszystkim kompetencje behawioralne (tzw. miękkie ujęcie kompetencji).

Tego typu kompetencje wiążą się ze zdolnością do wykazywania i faktycznym wykazywaniem zachowań, które są uważane za skuteczne i adekwatne w danej roli zawodowej lub na danym stanowisku. Kompetencje przejawiają się więc ostatecznie w zachowaniu.

Osoby kompetentne to takie, które zachowują się w sposób wymagany na danym stanowisku lub w danej roli zawodowej, osiągając przy tym wysoki wskaźnik efektywności.

Najczęściej jako składniki kompetencji wymienia się wiedzę, umiejętności i postawy. Pracownik kompetentny prezentuje odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności zawodowych, których wykorzystanie jest ukierunkowane przez posiadanie pożądanych postaw. Innymi słowy kompetentna osoba wie, co zrobić, wie, jak to zrobić i chce tego dokonać na wysokim poziomie.

Kompetencje mogą być określone nie tylko dla danego stanowiska lub roli zawodowej, ale także dla całej organizacji.

Ważne jest zintegrowanie modelu kompetencyjnego ze strategią firmy.

Celem modelowania kompetencji jest identyfikacja kompetencji, które są kluczowe dla efektywnego wykonywania danej pracy. Nacisk położony jest na określenie kompetencji pracowników, którzy odnoszą sukcesy na danym  stanowisku. Wiąże się to z kolei z identyfikacją zachowań różnicujących słabych i przeciętnych pracowników od tych, którzy są spostrzegani jako uzdolnieni i odnoszą sukcesy.

Co robimy?

 

SZCZEGÓŁY:

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Strategii Kompetencyjnej – pobierz broszurę TUTAJ - Broszura Strategia Kompetencyjna

Jeśli chcesz otrzymać ofertę, napisz do nas: info@IWMnews.pl lub kliknij TUTAJ i skorzystaj z formularza kontaktowego.

 

 

4 kroki do osiągnięcia przewagi:

Tworzymy modele kompetencyjne organizacji oraz  kompetencyjne opisy stanowisk. Następnie porównujemy je z kompetencjami Twoich pracowników. Luki kompetencyjne wymagają dedykowanych rozwiązań rozwojowych, które Ci oferujemy.

 

Szkolenie i aktywny trening to pierwszy krok do nabycia umiejętności, które podniosą kompetencje Twoich pracowników i Twojej organizacji.

 

Nabycie umiejętności na szkoleniu to nie wszystko. Badania potwierdzają, że pracownicy nie wdrażają umiejętności w codziennej pracy. My oferujemy Ci wsparcie potreningowe w postaci coachingu i innych, krótkich form weryfikacji postępów we wdrażaniu umiejętności w życie.

 

Jeśli Twoi pracownicy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności, chcą osiągać wysokie wyniki, ale nie przynosi to efektów, to znaczy, że potrzebują coachingu, który pozwoli im osiągnąć efektywność i satysfakcję, o której wcześniej nawet nie marzyli.

 

Zarządzanie kompetencjami obejmuje:

1. OKREŚLENIE PORTFELI KOMPETENCJI:

- identyfikacja lub zaprojektowanie kompetencji potrzebnych w organizacji oraz na określonych stanowiskach;

- opracowanie modelu kompetencyjnego oraz sporządzenie kompetencyjnych profili stanowiskowych.

 

2. AUDYT KOMPETENCJI :

- ustalenie, jakie kompetencje organizacja posiada oraz  jakich kompetencji jej brakuje (tzw. luki kompetencyjne).

 

3. POPRAWA (I CIĄGŁE UTRZYMYWANIE POŻĄDANEGO) BILANSU KOMPETENCJI:

- przekwalifikowanie i szkolenie pracowników > SZKOLENIA

- motywowanie pracowników do samodzielnego zdobywania i doskonalenia potrzebnych kompetencji > COACHING

- realokacja personelu na wewnętrznym rynku pracy

- rekrutacja zewnętrzna

- outsourcing

 

 

DLACZEGO JESTEŚMY SKUTECZNI?

 

Kompleksowe podejście do działań rozwojowych jest podstawowym warunkiem  powodzenia procesu szkoleniowego. Realizując z nami projekty rozwojowe masz pewność, że nie pominiemy najistotniejszych wskaźników.

Podejmując współpracę, sam decydujesz, czy chcesz skorzystać z kompleksowych rozwiązań, czy pojedynczych, dedykowanych produktów.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z kompleksowych rozwiązań, warunkujących sukces działań, możesz wybrać, czy będziemy pracować na podstawie dostarczonych przez Ciebie danych, dotyczących modeli kompetencyjnych i luk kompetencyjnych, czy sami mamy te modele opisać I zbadać luki kompetencyjne.

Decyzja zawsze należy do Ciebie!

Możesz także skorzystać z każdego naszego produktu indywidualnie, np. wyłącznie ze szkolenia, wyjazdu integracyjnego, czy coachingu.

Znając luki kompetencyjne w Twojej organizacji, zabieramy się do pracy nad doborem i dostosowaniem narzędzi rozwojowych do potrzeb Twoich pracowników i Twojej firmy.

Mamy do wyboru różne kombinacje następujących form rozwojowych:

- Tradycyjne szkolenie połączone z aktywnym treningiem umiejętności.

- Szkolenie indywidualne.

- Szkolenie rozłożone w czasie (zamiast 8 godzin jednego dnia, np. 2 godziny co dwa tygodnie) – co daje rewelacyjne efekty we wdrażaniu umiejętności w praktykę.

- Szkolenie w formie blended learning (teoria zaliczana przez Internet, praktyka ćwiczona z trenerem).

- Szkolenie w formie e-learning (w całości przez Internet).

- Szkolenia połączone z wyjazdem integracyjnym.

- Coaching jako wsparcie potreningowe.

- Coching indywidualny.

- Coaching grupowy.

Aby maksymalizować skuteczność działań rozwojowych, dajemy Twoim  pracownikom wsparcie poszkoleniowe, np. w formie coachingu. Wsparcie poszkoleniowe to połączenie monitoringu   wdrażania nabytych umiejętności w praktykę codziennej pracy z treningiem tych elementów, które nie zostały jeszcze w pełni rozwinięte.

Brak wsparcia poszkoleniowego jest często przyczyną braku efektywności szkoleń i braku zwrotu z inwestycji szkoleniowej.

Instytut Wolnej Myśli to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Dzięki nam możesz zapewnić swojej organizacji najwyższy poziom kompetencji, skutkujący zdobyciem przewagi konkurencyjnej przez Twoją firmę. Kompetentny, zmotywowany pracownik, identyfikujący się z misją firmy to gwarancja sukcesu Twojej organizacji na rynku.