Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa w podejściu teoretycznym i praktycznym zastosowaniu

Termin i miejsce

Wybierz formę szkolenia:

1. Szkolenia stacjonarne 2013 – kliknij tutaj, aby poznać terminy.

Wybierz dogodny termin i miejsce. Weźmiesz udział w intensywnym i aktywnym szkoleniu.

2. E-learning – kurs rusza każdego 1. dnia miesiąca (z wyjątkiem lipca).

Otrzymasz dostęp do szkolenia i wsparcia trenera przez 30 dni. Uczysz się w dowolnym tempie, miejscu i czasie.

Zapisz się najpóźniej 7 dni przed wybranym terminem!

 

Projekt Let’s go! to wspólna inicjatywa Fundacji Republika Kobiet i Instytutu Wolnej Myśli. Szkolenia w ramach projektu są wspierane przez nas metodologicznie i merytorycznie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij na obrazek po lewej stronie.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu Terapia zajęciowa w podejściu teoretycznym i praktycznym zastosowaniu

Uczestnik szkolenia zapozna się ze specyfiką pracy terapeuty zajęciowego w placówkach specjalistycznego wsparcia jak również praktycznego zastosowania terapii zajęciowej ( m.in. oddziały szpitalne, hospicja, sanatoria,  kluby seniora, domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych itp.); pozna możliwości rozwoju osobistych potencjałów i kreatywności w pracy terapeutycznej.

W odniesieniu do Europejskich Ram Kwalifikacji – szkolenie odpowiada poziomowi 4 EQF.

 

Profil uczestnika

Powyższe szkolenie dedykujemy osobom chcącym stosować praktycznie terapię zajęciową w pracy z osobami borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami w codziennym funkcjonowaniu ;  wolontariuszom ;  pracownikom zatrudnionym w organizacjach pozarządowych – fundacje, stowarzyszenia; instruktorom – terapeutom, personelowi opiekuńczemu w placówkach ; pracownikom Centrów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej; również jako forma doskonalenia własnego warsztatu pracy.  Szkolenie jest również adresowane wobec osób nie związanych ze stosowaniem terapii zajęciowej, ale chcących podjąć to wyzwanie.

 

Liczebność grupy

Grupy szkoleniowe liczą od 3 do 8 osób.

 

Metody szkoleniowe

Szkolenie składa się z wykładów oraz aktywnych warsztatów, które pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają praktyczne rozwiązania w zakresie realizacji zadań terapii zajęciowej – zarówno praca indywidualnej i grupowej z uczestnikiem procesu terapeutycznego. Praca treningowa będzie poparta praktycznymi ćwiczeniami m.in. w zakresie projektowania własnego warsztatu pracy, co przyczyni się w znacznej mierze do podwyższenia jakości pracy własnej jak również poszerzania własnych indywidualnych potencjałów.

Szkolenie e-learning to materiały dostępne przez Internet oraz obowiązkowe zadania i aktywności, które realizowane są w 100% za pośrednictwem Internetu.

 

Program szkolenia

1. Cel, przedmiot i zadania terapii zajęciowej.
2. Terapeuta zajęciowy – realizator procesu rehabilitacji kompleksowej.
3. Proces terapii zajęciowej w placówkach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodkach Wsparcia.
4. Terapia zajęciowa w placówkach Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, w oddziałach szpitalnych.
5. Trening ekonomiczny w realizacji procesu rehabilitacji kompleksowej.
6. Praktyczne rozwiązania w zakresie codziennej pracy – konfrontacje + wymiana doświadczeń.
7. Terapia zajęciowa w świetle literatury przedmiotu.
8. Projektowanie indywidualnych programów procesu terapii i rehabilitacji, tworzenie dodatkowej dokumentacji w placówkach Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy oraz fundacji i stowarzyszeń tworzących powyższe placówki.

*jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowego programu, napisz do nas

 

Cena i rabaty – szkolenie otwarte:

- 430zł netto (+23% VAT) szkolenie e-learning (w całości przez Internet).

- 1330zł netto (+23% VAT) szkolenie stacjonarne.

Każda kolejna zgłoszona osoba na to samo szkolenie od tego samego płatnika płaci 10% mniej, czyli:

 

Cena zawiera

* opcja dostępna wyłącznie przy szkoleniu stacjonarnym

Cena i rabaty – szkolenie zamknięte:

- 4000zł netto (+23% VAT) - szkolenie w Ofercie Biznes (kliknij, aby przeczytać więcej)

- wycena indywidualna - szkolenie w Ofercie Dedykowanej (kliknij, aby przeczytać więcej)

 

Agenda

Czas trwania: 2 dni – szkolenie stacjonarne;
30 dni – dostęp do szkolenia e-learning.

Godziny
: 9 -17 – szkolenie stacjonarne;
dowolne godziny – szkolenie e-learningowe: czas na zaliczenie szkolenia i aktywności przez Internet to 30 dni.

Miejsce szkolenia stacjonarnego
: informacje o miejscu aktualnych szkoleń znajdują się w harmonogramie (na górze opisu szkolenia).

 

Aby zapisać się na szkolenie, kliknij tutaj, a następnie: