Skip Events key

Events key

Skip Monthly view

Monthly view

January 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

February 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 Today Wednesday, 26 February 26 27 28 29  

March 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Skip Settings

Settings

Public Relations

Assignment due Sunday, 1 March
 

Aby dobrze zaplanować strategię Public Realtions, powinniśmy rozpocząć od analizy zgodnie z sześciobokiem PR.

To zadanie polega na rozpisaniu wszystkich 6 punktów, które zawiera sześciobok PR, w stosunku do dowolnej firmy / instytucji / organizacji.

Można wybrać np. obecnego lub byłego pracodawcę, albo jakąś dobrze znaną firmę, instytucję (np. szkołę, bibliotekę) lub organizację (fundację, stowarzyszenie itp.).

Tak rozpisana analiza stanowić będzie podstawę budowy strategii PR.

Zadanie nie powinno przekroczyć 2 stron A4.

Assignment due Sunday, 1 March
 

Wykonaj analizę SWOT dla firmy, w której pracujesz lub pracowałaś/-eś. Możesz też wykonać analizę dla instytucji, organizacji, którą dobrze znasz (np. szkoły, biblioteki, urzędu).

Skorzystaj z posiadanej wiedzy na temat wybranego podmiotu.  Po dokonanej analizie, zastanów się jak można spożytkować wiedzę, którą daje analiza SWOT?

Całość nie powinna przekraczać 1 strony A4.

Assignment due Sunday, 1 March
 

Poniżej znajduje się opis działań z zakresu wewnętrznego PR w hotelu Sheraton.

Zapoznaj się z tekstem i odpowiedz na następujące pytania:

  • Co sądzisz o podjętych działaniach w hotelu Sheraton?
  • Jak oceniasz skuteczność podjętych działań?
  • Jak ulepszyłabyś / ulepszyłbyś tę strategię (jakie elementy / działania można dodać lub zastąpić nimi inne, mniej skuteczne)?

 

"Jeszcze nie tak dawno termin public relations był nowy i brzmiał obco, a już pojawiają się bardziej szczegółowe i specjalistyczne terminy: media relations, investor relations, czy wreszcie wewnętrzne public relations. Czy to nie jest przypadkiem dzielenie włosa na czworo? W końcu PR polega na kreowaniu reputacji firmy i nie ma znaczenia, czy przekaz skierowany jest na zewnątrz, czy do wewnątrz organizacji. W obu przypadkach musi być jasny, przejrzysty i uczciwy, a narzędzia, które wykorzystuje się do tego, są podobne.
Przekaz wewnętrzny i przekaz zewnętrzny powinien pochodzić z tego samego źródła, czyli od zarządu firmy i opierać się na tej samej podstawie, czyli na misji firmy. Spójny przekaz musi uwzględniać zarówno public relations wewnętrzne, jak i public relations zewnętrzne. Tak jak organizacja komunikuje się na zewnątrz: ze swoimi klientami, partnerami, kooperantami, dostawcami, konkurencją, tak samo komunikuje się do wewnątrz, czyli ze swoimi pracownikami. Jeśli firma pyta o opinię swoich klientów, to powinna pytać również pracowników; mierzyć ich zadowolenie z pracy, tak samo jak mierzy satysfakcję klienta.

 

Efekt zewnętrzny, efekt wewnętrzny


Informacje na temat firmy pojawiające się w mediach docierają do klientów lub potencjalnych klientów, ale zazwyczaj najbardziej wnikliwie analizowane są przez pracowników firmy i ich rodziny. Dlatego przekaz musi być naprawdę spójny. Inaczej jako zarząd firmy odpowiedzialny za jej wizerunek, narazimy się na śmieszność.
Wszelkie działania z zakresu PR muszą być starannie przemyślane, tak aby miały zarówno efekt „zewnętrzny”, jak i „wewnętrzny”. Wewnętrzne public relations to nic innego, jak traktowanie pracowników z takim samym szacunkiem, jak wszystkie inne osoby mające jakikolwiek kontakt z firmą. Dwie rzeczy natomiast należy bezwzględnie oddzielić: wewnętrzne public relations i komunikację wewnętrzną w firmie. Oczywiście te elementy są od siebie zależne, nie będzie dobrego public relations bez komunikacji i odwrotnie, ale niekoniecznie ta sama osoba musi być odpowiedzialna za obie rzeczy.
Sprawna komunikacja wewnętrzna wpływa korzystnie na wizerunek firmy wśród pracowników. Wewnętrzne public relations obejmuje jednak całość zarządzania firmą, gdzie komunikacja wewnętrzna jest ważnym, ale nie jedynym elementem. Można obie funkcje połączyć w jednym stanowisku, ale częściej są one realizowane oddzielnie przez sztab ludzi z różnych działów. Jeżeli chcemy lepiej koordynować te działania, wtedy wyznaczamy szefa projektu - jedną osobę, która jest odpowiedzialna za usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej i która nadzoruje wprowadzanie ewentualnych zmian. Może to być osoba zajmująca się PR lub kadrami, może to być szef działu operacyjnego. Najważniejsze, żeby jej kompetencje były wysokie i żeby miała odpowiednie umocowanie w strukturze firmy.

 

Dlaczego są niezadowoleni


W hotelu Sheraton komunikacją wewnętrzną zajmuje się wiele osób. Jedną z najważniejszych jest szef działu kadr, odpowiedzialny m. in. za przeprowadzanie okresowych badań opinii pracowników i ich zadowolenia z pracy. Badania te są wykonywane przez niezależną firmę, tę samą od wielu lat i dotyczą wszystkich hoteli Sheraton na całym świecie. Dzięki temu wyniki badań można porównywać zarówno w stosunku do lat ubiegłych, jak i w stosunku do poszczególnych hoteli lub oddziałów firmy.
Oczywiście ankiety są anonimowe, ale dzięki temu, że są pogrupowane działami, pozwalają się zorientować, czy problem dotyczy całego hotelu, czy tylko wybranego działu. Pytania są również na tyle szczegółowe, że od razu wiadomo, czy to warunki techniczne są przyczyną niezadowolenia, czy też raczej relacje z ludźmi powodują frustrację pracowników, a jeśli złe są relacje z ludźmi, to czy chodzi o relacje z przełożonymi, z kolegami z działu, czy raczej o brak prawidłowej komunikacji pomiędzy działami. Publikowane wyniki badań tworzą pewną zdrową rywalizację wśród szefów hoteli, albowiem nie ma co ukrywać, że badania są oceną umiejętności zarządzania ludźmi.


Szef - kelnerem


W dziale kadr planowane są również imprezy integracyjne dla pracowników, ich rodzin i dzieci. Największą popularnością cieszy się przyjęcie noworoczne dla pracowników. Tradycyjne odbywa się ono w sali balowej hotelu, a obsługiwane jest przez członków zarządu i szefów działów występujących w roli kelnerów. Podczas tego przyjęcia wyróżnieni w ciągu roku pracownicy otrzymują nagrody rzeczowe, ogłaszane jest także nazwisko pracownika, który zdobył największą liczbę głosów w tajnym głosowaniu szefów wszystkich działów. Nagrodą dla niego jest wyjazd wraz z małżonkiem do wybranego hotelu Sheraton w Europie.
Dział kadr organizuje również piknik dla pracowników i ich rodzin oraz przyjęcie gwiazdkowe dla dzieci. Jest odpowiedzialny także za planowanie karier poszczególnych pracowników i tworzy specjalne procedury, które zapewniają im informację zwrotną od ich bezpośrednich przełożonych, dotyczącą wyników pracy i możliwości dalszego rozwoju.
W dziale kadr pracują dwie osoby mające istotny wpływ na funkcjonowanie komunikacji wewnętrznej. Training Manager odpowiedzialny jest za szkolenia począwszy od wstępnego, trzydniowego szkolenia dla wszystkich nowozatrudnionych, poprzez szkolenia branżowe rozwijające umiejętności i kwalifikacje wymagane na konkretnym stanowisku, aż po szkolenia najwyższej kadry menedżerskiej. Dla dwóch ostatnich typów szkoleń często wynajmowane są firmy zewnętrzne.
Ważnymi osobami odpowiedzialnymi za komunikację wewnętrzną są wszyscy pracownicy funkcyjni, począwszy od dyrektora generalnego, którego styl zarządzania tworzy kulturę organizacyjną firmy, poprzez jego zastępcę, który jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie operacyjne wszystkich służb hotelowych, aż po wszystkich szefów działów, ich zastępców, kierowników i szefów mniejszych zespołów, mających największy wpływ na sprawny przepływ informacji. Wśród nich wyróżnić należy zwłaszcza szefa działu ochrony, który pełni ważną funkcję w przypadku komunikacji kryzysowej, mającej związek z zagrożeniem.


Kiler w hotelu


Nie mogę oczywiście pominąć milczeniem bardzo istotnej roli działu public relations, który dba o wizerunek firmy wśród pracowników i ich identyfikację z misją firmy oraz stosuje wszystkie tradycyjne narzędzia komunikacji, takie jak gazetka pracownicza, tablice informacyjne, listy do pracowników itd. Ze zdziwieniem jednak zauważyłam, że najskuteczniejsze dla public relations „wewnętrznego” są tradycyjne efekty public relations „zewnętrznego”.
Pierwszym dowodem był film „Kiler-ów 2-óch”, w którym Siara zamawiał jedzenie wyłącznie z hotelu Sheraton, a samochód z logo i z numerem telefonu na 10 sekund pojawił się na ekranie kinowym. Dostrzegły to wszystkie gazety oskarżając producentów o sprzedanie filmu reklamodawcom, co akurat w przypadku hotelu Sheraton było wierutną bzdurą. Nazwa hotelu pasowała do scenariusza filmu, a za udział pracowników w realizacji filmu i wynajem sprzętu organizatorzy musieli zapłacić.
Nie był to product placement z tej przede wszystkim przyczyny, że pojawienie się nazwy Sheraton nie przysporzyło hotelowi klientów, natomiast było to niewątpliwie public relations i to public relations wewnętrzne! Przez kilka tygodni realizacji filmu, a później przez kilka miesięcy po wejściu filmu na ekrany kin w hotelu nie mówiono o niczym innym. Migawka dotycząca hotelu, która mogła ujść uwadze większości widzów, była szeroko komentowana przez pracowników, autentycznie dumnych ze swojej firmy.


Barmanka i kamerdyner


Wydawałoby się, że idealną sytuacją byłoby skłonienie mediów publicznych i prywatnych do pisania głównie o pracownikach hotelu Sheraton, wtedy gazetkę pracowniczą można by w ogóle zlikwidować. Oczywiście jest to zadanie ambitne, ale nie niemożliwe. Wystarczy znaleźć kilka osobowości, które mogłyby stać się wdzięcznym tematem mediów.
Najlepszym kandydatem w przypadku hotelu Sheraton jest szef kuchni, Kurt Scheller, charakterystyczny i nie unikający rozgłosu, co dla pracowników tzw. zaplecza jest dość niezwykłe. Po głębszej analizie okazało się, że takich kandydatów jest więcej.
Trzy ambitne głuchonieme pracownice zatrudnione w kuchni miały swój własny, 20-minutowy program w telewizji publicznej. Co prawda emitowany był w czasie niedużej oglądalności, ale i tak zgromadził przed telewizorami wszystkich kolegów z pracy, a zwłaszcza tych, dość licznych, którzy mieli okazję w programie się wypowiedzieć. Duży artykuł ukazał się o dziewczynie-barmance wykonującej zawód zdominowany przez mężczyzn. Niezmiennym powodzeniem wśród mediów cieszy się zawód kamerdynera komentowany w programie MDM, w „Rzeczpospolitej” i innych gazetach codziennych. Możliwości są tu nieograniczone, tak naprawdę przecież każdy człowiek to historia!


Kucharze w domu dziecka


Największym dotychczasowym sukcesem public relations wewnętrznego jest akcja zapoczątkowana we wrześniu ubiegłego roku, która polega na zachęcaniu pracowników do poświęcenia jednego dnia w roku płatnego przez firmę na działalność społecznie użyteczną. Najpierw w drodze głosowania pracownicy wybrali trzy instytucje, którym chcieli pomagać. Później wybrane instytucje zgłosiły listę potrzeb. Dzięki temu ochotnicy z hotelu pomalowali klatkę schodową w szpitalu dziecięcym przy ul. Litewskiej, inni uporządkowali ogród w Fundacji Synapsis, a ci z zamiłowaniem do pracy biurowej — stworzyli bazy danych i wzory listów. Najwięcej satysfakcji przyniosła chyba praca z dziećmi z Domu Dziecka w Konstancinie Jeziornej, gdzie kucharze przeprowadzili lekcje gastronomii połączone z degustacją przygotowywanych potraw.
Akcja, zgodna z misją firmy, przyniosła wymierny efekt edukacyjny i wpłynęła na wrażliwość pracowników, co dla osób zatrudnionych w usługach jest niezwykle istotne. Okazało się również, że przedsięwzięcie mające zdecydowanie charakter PR wewnętrznego wzbudziło zainteresowanie mediów. Pracownicy znowu z dumą mogli przeczytać o sobie i pokazać rodzinom zdjęcia zamieszczone w prasie.
Wrócę do tezy postawionej w tytule: wszystkie działania public relations muszą być spójne i powinny kształtować ten sam pożądany wizerunek firmy, a przekaz powinien dotrzeć zarówno do pracowników, jak i do otoczenia firmy."

autor: Katarzyna Gontarczyk
manager hotelu Sheraton Warsaw
Brief 10/2000

Assignment due Sunday, 1 March
 

Przygotuj press kit firmy, w której pracujesz lub pracowałaś/-eś. Możesz też wykonać teczkę prasową dla instytucji, organizacji, którą dobrze znasz (np. szkoły, biblioteki, urzędu). W tym celu:

  • Zapoznaj się z poniższym artykułem, pochodzącym z serwisu www.marketing.org.pl
  • Zobacz, jak wyglądają teczki prasowe różnych organizacji oraz press kit związany z konkretnym wydarzeniem (linki znajdują się pod artykułem)

Jeśli posiadasz gotową teczkę prasową, uaktualnij ją. Jeśli nie posiadasz materiałów dla mediów, stwórz je.

Gotowy press kit prześlij w formie jednego pliku do tego zadania.

 

Jak przygotować press kit

Monika Bieda, PR manager, S4.

Press kit to podstawowa baza informacji o firmie, marce czy produkcie. Jego głównym celem jest zebranie wszystkich danych, jakie mogą być interesujące dla dziennikarza - nie tylko w chwili otrzymania tego pakietu, ale też przy każdej okazji, gdy będzie chciał pisać na jej temat. Dlatego, przygotowując press kit, warto zadbać, aby był on faktycznie pełnym źródłem wiedzy i by po zapoznaniu się z nim nie pozostawał niedosyt informacji.

Przygotowanie press kitu, mimo że jest niezwykle proste, wymaga pewnej znajomości specyfiki pracy mediów oraz umiejętności przewidzenia, jakie materiały mogą okazać się najbardziej przydatne dla dziennikarzy. Pracę nad nim najlepiej rozpocząć od zastanowienia się, w jakim celu tworzymy dany pakiet informacyjny i przy jakiej okazji przekażemy go mediom.

Może być tak, że press kit ma być pewnym gotowym narzędziem, z którego skorzystamy przy indywidualnych spotkaniach z mediami - wtedy na pewno dobrze stworzyć w miarę pogłębiony zestaw bazowych materiałów, z których część będzie z czasem wymieniana. Jeśli jednak press kit powstaje na specjalną okazję - wtedy należy go jak najbardziej dopasować do jej specyfiki. Warto pamiętać, że najczęściej jest on używany w czasie wprowadzania na rynek nowych firm czy produktów, informowania o fuzjach i przejęciach oraz przy konferencjach prasowych, a także na dużych eventach, na które zapraszane są media.

Oczywiście ważne jest też, czy przygotowujemy „tradycyjną”, czyli drukowaną teczkę prasową, którą będziemy rozdawać dziennikarzom, czy mamy w planie przygotowanie elektronicznego pakietu - z reguły podwieszanego na stronie www firmy. Część materiałów powieli się w obu z nich, część jednak będzie mocno zróżnicowana - w zależności od ograniczeń i możliwości danego typu press kitu.

Wiedząc już, że press kit powinien być przede wszystkim dobrze dopasowany do celu, jakiemu ma służyć, możemy zastanowić się nad tym, co warto w nim zawrzeć.

Istnieje lista bazowych elementów, które zawsze warto wypisać sobie w czasie pracy nad teczką prasową. To bardzo pojemny zbiór. Jest tak zawsze, gdy do stworzenia indywidualnej całości stosujemy uniwersalny wzór. Trzeba zatem bardzo krytycznie spojrzeć na całość zebranych materiałów z listy elementów i zastanowić się, czy tworzą one spójną całość oraz czy pasują do danej sytuacji, a następnie zadecydować, czy w danym zestawie powinny pojawić się wszystkie z nich - a jeśli tak, to w jakiej formie.

Nie do końca jest tak, że w przypadku teczek prasowych less is more, gdyż czasem to jedna dodatkowa informacja wzbudzi większe zainteresowanie niż wszystkie bazowe dane. Ale też nie można do press kitu wrzucać wszystkiego, co popadnie; każdy z zamieszczonych w nim materiałów powinien dotyczyć głównego tematu lub uzupełniać go w istotny sposób.

„Must be” każdej teczki prasowej to kontakt dla mediów, gdyż dziennikarze muszą zawsze wiedzieć, do kogo powinni zwrócić się po więcej informacji, oraz nośnik elektroniczny, na którym znajdą się wszystkie prezentowane w teczce materiały tekstowe. Najlepiej, gdy zapiszemy na nim dokument pdf w formacie pozwalającym na pobieranie zawartości lub gdy plikom pdf będą też towarzyszyły dokumenty w Wordzie.

Jeżeli przedstawiamy nowość i teczka prasowa powstaje na potrzeby launchu nowego produktu, to jej podstawowymi elementami będą na pewno: najświeższa informacja prasowa o produkcie oraz lista jego wszystkich unikatowych cech, a także zdjęcia, informacje o sugerowanej cenie, materiały reklamowe i jeśli tylko specyfika produktu na to pozwala - jego próbka.

Zachęcając media do napisania o promowanej przez nas nowości, musimy udowodnić redaktorom i dziennikarzom, że warto o niej napisać. Dlatego warto przygotować przystępną i zwięzłą notę prasową o produkcie, ale dołączyć do niej bogate rozwinięcie, w którym wypunktujemy: zastosowanie produktu, jego zalety, związane z nim ciekawostki lub szczegóły technologiczne oraz opinie ekspertów na jego temat, które mogą przydać się przy konstruowaniu tekstu dziennikarskiego.

Kluczowe znaczenie ma też materiał zdjęciowy; najlepiej, gdy dostarczymy mediom zdjęcia opakowania oraz całego produktu, oczywiście w wysokiej rozdzielczości. O roli dołączonej do press kitu próbki produktu nie ma nawet co dyskutować.

W teczce tego typu informacje o firmie, jej historii  
czy też zarządzie mają znaczenie drugorzędne. Musi pojawić się w niej zwięzła nota o tym, kto dany produkt wypuścił na rynek i skąd decyzja o jego powstaniu, jednak pilnujmy, by takie materiały nie zdominowały teczki o charakterze produktowym.

A co, gdy przedstawiamy nowych graczy? Press kit informujący o powstaniu nowej firmy lub o kluczowych zmianach w organizacji (fuzja, przejęcie itp.) ma zdecydowanie bardziej korporacyjny charakter. W tym przypadku portfolio produktów i dotyczący ich materiał zdjęciowy będzie tylko uzupełnieniem do podstawowego pakietu danych.

W takiej teczce prasowej najważniejszymi elementami są: informacje o firmie i jej założycielach oraz kluczowych dla niej osobach, dane historyczne i finansowe, arkusz z odpowiedziami na podstawowe pytania dotyczące firmy i ogłaszanego wydarzenia.

Nowa firma na rynku okaże się dla mediów interesująca wyłącznie wtedy, gdy jej zakres działań będzie innowacyjny, jej działalność wypełni jakąś lukę lub stworzy ją zespół znanych i cenionych osób. Dlatego, mając wiedzę o tym, który z powyższych elementów będzie najsilniejszą stroną naszej komunikacji, możemy odpowiednio sprofilować tworzoną teczkę prasową, w zależności od sytuacji kładąc największy nacisk na oferowane usługi, specyfikę branży lub zespół osób, które tworzą daną firmę.

Ważne będzie uporządkowanie informacji i przedstawienie ich w sposób jasny i czytelny. Muszą one także zachować element neutralności i wiarygodności. Dlatego warto pisać je w trzeciej osobie liczby pojedynczej („Firma X zdobyła…”) i ostrożnie posługiwać się określeniami wartościującymi („najlepszy”, „najciekawszy”, „najbardziej innowacyjny”).

W przypadku informowania o zmianach w firmie dobrze odwołać się do jej historii i dotychczasowej pozycji firmy na rynku. Zatem w takiej teczce prasowej nie może zabraknąć szerszego opisu działalności firmy, informacji o jej wyróżnikach na rynku i osiągniętych sukcesach, a nawet wcześniejszych informacji prasowych, które w pogłębiony sposób informowały o kluczowych faktach dotyczących firmy. Warto także włączyć do takich materiałów list przewodni lub komentarz władz firmy - skierowany do mediów i przedstawiający stanowisko firmy wobec ogłaszanych wydarzeń.

W przypadku teczek o charakterze korporacyjnym podstawowe materiały graficzne to logotyp firmy oraz zdjęcia kluczowych dla niej osób.

Elektroniczne teczki prasowe pojawiły się jako logiczna odpowiedź firm na rosnącą rolę internetu w komunikacji z mediami. Coraz częściej jest tak, że osobiste spotkanie z dziennikarzami bywa rezerwowane na wyjątkowo ważne okazje, nie zawsze mamy też wiedzę na temat wszystkich osób z danej redakcji, które może zainteresować poruszana przez nas tematyka. Poza tym coraz szersza grupa dziennikarzy poszukuje informacji do swoich artykułów czy reportaży w internecie - w takim przypadku naturalnym źródłem danych stają się firmowe strony www.

Tak zwana elektroniczna teczka prasowa to zakładka przeznaczona dla mediów, z której mogą one pobrać większość materiałów, jakie znajdujemy w tradycyjnych press kitach. Z całą pewnością powinny się w niej znaleźć: informacje o firmie i kluczowych osobach, dane o portfelu oferowanych produktów lub usług, materiały zdjęciowe oraz aktualne i archiwalne informacje prasowe. W zakładce tej pojawia się też często możliwość zamówienia interesujących dziennikarza materiałów dodatkowych.

Elektroniczna teczka może być dostępna dla każdego odwiedzającego stronę lub wyłącznie po zalogowaniu. Ta druga opcja pozwala firmie pozyskać dane dziennikarzy zainteresowanych tematyką firmy i umożliwia nawiązanie kontaktu, może jednak niektórych zniechęcać - zwłaszcza gdy informacje potrzebne są „na już”, a dziennikarz nie jest jeszcze zarejestrowany na stronie.

Niezależnie od tego, jaką funkcję będzie pełnić tworzona przez nas teczka prasowa, starajmy się, aby była ona stale udoskonalanym narzędziem. Warto po udostępnieniu jej mediom podpytać o opinie na temat zawartości oraz jakości poszczególnych materiałów. Może okazać się, że oczekiwania dziennikarzy będą zupełnie inne, niż zakładaliśmy - a o tym warto wiedzieć.

Stawiajmy też na jakość i estetykę prezentowanych materiałów. Press kit jest naszą wizytówką przed dziennikarzami, niech zatem pokaże nas od jak najlepszej strony!

 

Elementy press kitu:

-  aktualna informacja prasowa

-  lista kluczowych informacji o marce/firmie/produkcie

-  opis firmy

-  noty biograficzne

-  wcześniejsze informacje prasowe

-  arkusz z odpowiedziami na podstawowe pytania odnośnie do ogłaszanego wydarzenia/produktu

-  materiał zdjęciowy (logotypy, zdjęcia produktowe, zdjęcia zarządu itp.)

-  kontakt dla mediów

-  nośnik CD/DVD/pendrive - z nagranymi materiałami w formie elektronicznej

-  materiały reklamowe: foldery, ulotki

-  próbki produktu.

 

Monika Bieda, PR manager, S4. 
monika.bieda@S4.pl

 

Linki do teczek prasowych:

Assignment due Sunday, 1 March
 

Spójna identyfikacja wizualna wszystkich punktów kontaktu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym nie jest łatwa. Drobne szczegóły mogą umknąć naszej uwadze.

Podaj przykład marki, która zadbała o wszystkie punkty kontaktu w najlepszy sposób.

Napisz nazwę marki oraz opisz to, co robi, aby zachować spójną identyfikację wizualną w każdym punkcie kontaktu. Co Ci się podoba, a co byś zmienił/-a?

Czy taka dbałość o punkty kontaktu jest według Ciebie ważna? Czy nie odczuwasz czasami przesytu logotypów, które pojawiają się na każdym, nawet najmniejszym, dokumencie? Czy nie tęsknisz za zwykłą, białą kartką papieru? Czy można przesadzić z identyfikacją wizualną i sprawić, że odbiorcy będą mieli dość znaku naszej marki i wysyłanych komunikatów? Czy znasz markę, która przesadnie narzuca się otoczeniu przez swoją wszechobecność?

Twoja wypowiedź nie powinna przekroczyć 2 stron A4.

Assignment due Sunday, 1 March
 

Jesteś pracownikiem działu PR firmy Odwalla. Dowiadujesz się, że:

30 października 1996 roku amerykańskie władze sanitarne ogłosiły na konferencji prasowej w Waszyngtonie, że odkryto związek pomiędzy zachorowaniami wywołanymi przez e-coli a sokiem jabłkowym firmy Odwalla

  • Stwórz kryzysowych plan działań.
  • Określ kto i za co będzie odpowiadał.
  • Określ, w jakiej formie będą przebiegały kontakty z mediami (z jakich mediów i w jaki sposób skorzystasz, kto będzie odpowiedzialny za kontakty z mediami).

Przygotowując kryzysowy plan działań, masz pełną pomoc od firmy. Wykorzystaj swoją kreatywność.

Całość nie powinna przekraczać 2 stron A4.

Assignment due Sunday, 1 March
 

Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom prowadzi akcję PR-ową Cała Polska czyta dzieciom.

Odwiedź stronę fundacji (link poniżej) i odpowiedz na pytania:

http://www.calapolskaczytadzieciom.pl

Jakie środki pomiaru efektywności działań PR-owych byś zaproponowała/zaproponował?

Czy w przypadku fundacji można zaproponować inne metody pomiaru efektywności działań PR-owych - takie, których nie stosuje w firmach?

Całość nie powinna przekraczać 1 strony A4.

Assignment due Sunday, 1 March
 

Przeczytajcie tekst (link poniżej).

http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/493347,internetowy_pr_wygrywa_z_tradycyjnym.html

Odpowiedzcie na pytania:

Co jest przyczyną popularności e - PR?

Czy zafascynowanie internetem w komunikacji z klientami i tworzeniu wizerunku jest tak duże, że to PR tradycyjny staje się już dodatkiem do sieciowego?

Całość nie powinna prekraczać 2 stron A4.

iCal