Coaching

W Instytucie Wolnej Myśli mamy dwóch certyfikowanych coachów ICC. To oni prowadzą sesje coachingowe. Oferujemy coaching biznesowy, life coaching, coaching kariery i wiele innych rodzajów coachingu.

Jeśli chcesz poznać naszych coachów, zapraszamy na ich prywatną stronę: janiszewscy.pro.

—————————————————————————————————

Specjalności coachingu w Instytucie Wolnej Myśli:

 

Rodzaje coachingu w Instytucie Wolnej Myśli:

Więcej…

 

Zastanawiasz się między szkoleniem a coachingiem?

 Przygotowaliśmy krótki opis różnic między tymi narzędziami rozwojowymi:

- Trening (czyli szkolenie) ukierunkowany jest na wypracowanie nowych umiejętności.

- Coaching ma na celu doskonalenie umiejętności (które już posiadamy) i usprawnienie korzystania z nich.

- Coaching zaczyna się tam, gdzie kończy się trening –   trening pozwala rozwinąć nowe umiejętności, dzięki zaś coachingowi można praco

wać nad ugruntowaniem tych umiejętności i usprawnieniem korzystania z nich w docelowych (realnych) sytuacjach. Z tego punktu widzenia jakaś forma coachingu jest niezbędna do tego, aby wypracowane podczas treningu umiejętności miały szansę być efektywnie wykorzystywane w docelowych sytuacjach (w pracy).

- Program i plan treningu są przygotowane przez trenera, który daje „gotowe odpowiedzi” na pytania (problemy, wyzwania) klienta.

- Cechą szczególną coachingu jest wspieranie klienta w samodzielnym tworzeniu rozwiązań jego problemów lub czekających go wyzwań. W przypadku coachingu kluczowe jest więc to, że pytania zadaje coach, zaś odpowiedzi szuka klient (czyli zupełnie odwrotnie niż w treningu, gdzie pytania zadaje klient, zaś trener dostarcza odpowiedzi/rozwiązań).

- Prawdziwy coaching możliwy jest tylko w tych przypadkach, gdy nie ma prawidłowej, jednej lub oczywistej odpowiedzi na dylemat klienta — jeśli bowiem taka odpowiedź istnieje, to optymalną strategią jest trening lub doradztwo.

- Coaching jest procesem refleksji nad własnym działaniem raczej niż wypracowywaniem   nowych umiejętności w toku różnorakich ćwiczeń.

- Każdy trening, dla swej efektywności, powinien być uzupełniony wsparciem potreningowym, zaś jedną z form takiego wsparcia może być coaching.

My oferujemy skuteczny coaching holistyczny ICC.