Think

 

 

Think to część Your Strategy.

Pod tym hasłem kryje się myślenie… analityczne i krytyczne. Nie wyklucza instynktów, wiary i intuicji, ale je wspiera. Myśl i nie ograniczaj niczym wolności swoich myśli.

 

 

 

W ramach treningu myślenia proponujemy m.in.:

Wszystkie formy szkoleń zapewniają tak samo wysoką jakość. Uczestnicy biorą udział w tych samych dyskusjach i rozwiązują te same zadania, niezależnie od formy. Każde szkolenie kończy się wydaniem takiego samego certyfikatu, bez względu na jego formę, na tym samym poziomie EQF.